Kanalizace Jiřetín pod Jedlovou

Čistírna odpadních vod a kanalizace v obci Jiřetín pod Jedlovou

Těsnění průsaků mezi hrdly kanalizačních trub a stěnami šachet v rámci výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Jiřetín pod Jedlovou bylo provedeno tlakovou injektáží velmi rychle reagující a silně pěnící polyuretanovou pryskyřicí WEBAC® 150.

Vzhledem k nízkým teplotám panujícím v době injektáže byla reakce polyuretanové pryskyřice urychlována akcelerátorem WEBAC® B15. Urychlení reakce bylo optimální i s ohledem na poměrně silné výrony tlakové vody.

Práce probíhaly ve stísněném prostoru revizních šachet a pro aplikaci směsi se osvědčila ruční jednosložková pístová pumpa WEBAC®.

Injektáž byla úspěšně provedena v roce 2010. 

Fotografie injekčních prací jsou zveřejněny se svolením objednatele sanace, společností Vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Fotogalerie

Pohled do kanalizační šachty a na injektovaná hrdla v úrovni kynety

Injektáž hrdla hmotou WEBAC 150

Pohled na zainjektované hrdlo kanalizační trouby

Tisknout


Zasílání novinek

Přejete si odebírat náš newsletter? Vyplňte tedy svůj e-mail a zadání potvrďte tlačítkem registrovat.

Zasílání novinek