ČOV Benátky nad Jizerou

Injektáž pracovní spáry - osazené oceloplastové injektážní pakry

Dodávka injekční látky WEBAC® 1405 a realizace injektáží s cílem utěsnění vlhnoucích pracovních spár v monolitické betonové konstrukci.

Způsob sanace

Jemné průsaky vody a vlhkosti pocházející z přívodních žlabů v oblasti česel byly zaznamenány v pracovní spáře vzniklé přerušenou betonáží stěn. 

Injektáž probíhala přes ocelo-plastové obturátory průměru 13 mm, které byly osazeny do předvrtaných injekčních vrtů vedených tak, aby cca v polovině tloušťky stěny přetli sanovanou spáru.

Injekční směs WEBAC® 1405 byla aplikována jednosložkovým membránovým čerpadlem WEBAC® IP2 při respektování maximálního pracovního tlaku 80 bar.

Pro uzavření vrtů a povrchové těsnění některých částí spár byl použit rychle tuhnoucí cement WEBAC®. 

Injektáž byla úspěšně provedena v roce 2010. 

Fotografie injekčních prací jsou zveřejněny se svolením objednatele sanace, společností Vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Fotogalerie

Pohled na sanovanou část ČOV

Pracovní spára s osazenými injektážními pakry

Zainjektovaná spára a uzavřené vrty po pakrech

Pohled na stěnu po injektáži a provedení povrchové úpravy

Tisknout


Zasílání novinek

Přejete si odebírat náš newsletter? Vyplňte tedy svůj e-mail a zadání potvrďte tlačítkem registrovat.

Zasílání novinek