Injektáž tunelového komplexu Blanka

těsnící a stabilizační injektáž zvodnělého horninového prostředí závalu tunelu Blanka

Tunelový komplex Blanka je jednou z nejvýznamnějších tunelových staveb v České republice. Po svém dokončení se stane důležitou součástí Městského silničního okruhu v Praze. Celková délka souboru tunelů Blanka by měla dosáhnout 6 382 metrů.

Na výstavbě tunelů, zejména pak sanaci jedné z mimořádných havárií, jsme se podíleli dodávkami dvousložkových injekčních polyuretanových pryskyřic WEBAC® PURstop. Pryskyřice WEBAC® PURstop byla použita pro rychlé utěsnění silných přítoků podzemní vody vnikajících do tunelu v důsledku propadu horninové klenby severního tunelu v pražské Stromovce. Vydatnost přítoku v době havárie byla až 200 l/sec.

Úkolem injektáže polyuretanové pryskyřice WEBAC® PURstop do zvodněného horninového prostředí bylo stabilizovat a utěsnit prostředí po obvodu vzniklé kaverny, aby mohlo dojít k sanaci porušeného úseku tunelu stabilizační tryskovou injektáží a betonovou plombou. Těsnění bylo vytvořeno v podobě podpovrchové jímky o půdorysu 15 x 15 m, jejíž stěny tvořily tři řady vrtů s roztečí 0,5 m sahajících cca 1,0 metru do těsného skalního podloží.

K aplikaci pryskyřice WEBAC® PURstop byla použita vzduchová dvousložková injekční pumpa WEBAC® IP2 K320. Jednotlivé vrty byly osazeny manžetovou trubkou (38/28 mm) s etážemi ve vzdálenosti 330 mm. Injektáž probíhala vzestupně s použitím manžetových pakrů. Injekční práce byly nepřetržité. V jejich průběhu byl zaznamenáván snižující se přítok vody do tunelu. Vyplnění jednotlivých vrtů bylo prokazováno výrony injektované směsi v sousedních pozicích. Výsledná spotřeba injekční pryskyřice WEBAC® PURstop byla cca 100 kg/vrt. Přítoky vody se podařilo snížit až na dlouhodobě ustálenou hodnotu 2 l/s.

Při realizaci se ukázalo, že návrh technologie sanace závalu vypracovaný společností Zakládání staveb, a.s. byl správný a chemická injektáž polyuretanové pryskyřice WEBAC® PURstop zajistila dostatek času pro zreagování cementových směsí použitých pro stabilizační tryskovou injektáž.


Injekční hmota WEBAC® PURstop je součástí produktové řady WEBAC® Consolidation Line, která je určena zejména pro injektáž horninového prostředí.

Zajímají vás podrobnosti? Kontaktujte nás.

Tisknout


Zasílání novinek

Přejete si odebírat náš newsletter? Vyplňte tedy svůj e-mail a zadání potvrďte tlačítkem registrovat.

Zasílání novinek