Injektáže průsaků v tunelu Marmaray

V listopadu byl v Turecku zahájen provoz tunelu Marmaray, železničního tunelu, který pod vodami bosporské úžiny spojuje dva světadíly. Uvedením tunelu Marmaray do provozu došlo k téměř 150 let trvající snaze propojit železnicí svět Orientu s Evropou.

Ambiciozní projekt

Marmaray - během výstavby

Tunel Marmaray je součástí významného projektu modernizace a dostavby podzemní dráhy v oblasti bosporské úžiny a Istanbulu. Stavbu, zahájenou v roce 2004, provázela mnohá politická, finanční i technická úskalí. Návrh ovlivňovaly například skutečnosti, že trasa se nachází ve vzdálenosti méně než 20 km od severoantilijského tektonického zlomu, horninové prostředí je v mnoha částech výrazně zvodnělé, geologické podmínky nejsou ideální a 1387 metrů tunelu je uloženo na mořském dně. Vznikla tak méně obvyklá konstrukce kombinující klasicky ražené kruhové úseky na pevnině s železobetonovými segmenty osazovanými na mořské dno do předem hloubených zářezů.

Sanace průsaků v podmořských částech tunelu

Během výstavby se na různých částech hloubeného úseku, resp. v napojeních na tunelové trouby kruhového profilu ražené plnoprofilovými razícími štíty (TBM) objevily trhliny a netěsnosti provázené silnými průsaky mořské vody.

Silné výrony vody byly utěsněny pomocí rychle reagující a silně pěnící injektážní polyuretanové pryskyřice WEBAC®150. Počátek reakce injektážní látky byl zkrácen pomocí urychlovače WEBAC®B15 až na 7 sekund, čímž byly eliminovány ztráty materiálu vyplavováním všude přítomnou tlakovou vodou. Trvalou vodotěsnost injektovaných spár a trhlin zajistila následná injektáž pružnou polyuretanovou pryskyřicí WEBAC®1403.

Injektáž s chirurgickou přesností

Konstrukční uspořádaní přechodu tunelové trouby na portál stanice, především ve stanici Üsküdar na asijské straně projektu, nebylo jednoduché a vyžadovalo precizní přípravu polohy vrtů, přesnost při vrtání a kvalitní injektáže pryskyřic WEBAC®150WEBAC®1403

Schéma injektáže průsaků

Stejně jako se úspěšní chirurgové neobejdou bez kvalitních nástrojů, ani úspěšné injektáže nemůže být dosaženo bez kvalitních injekčních zařízení. Technici pracující přímo v tunelu si zvolili injekční čerpadla WEBAC®2K-F2 - dvousložkové pístové pumpy poháněné stlačeným vzduchem, které nevyžadují výraznou údržbu, jednoduše je lze ovládat a poskytují plynulé, přesné a spolehlivé dávkování injektovaného materiálu.

Když stroje běží jak mají, je klid na práci a v případě těsnění průsaků v tunelu spojující Evropu s Asií to platilo dvojnásob.

Těsnění s ohledem na požární odolnost

Během injektáže v blízkosti stanice Üsküdar bylo zjištěno, že i na evropské půdě jsou problematické části tunelu u stanice Yenikule. Některé díly segmentového tunelového ostění (tubinky) vykazovaly netěsné spoje anebo obsahovaly průsaky skrz trhliny. Protože tato tunelová část měla řešenu ochranu konstrukcí proti požáru pomocí protipožárních omítek, nesměly být předmětné plochy vlhké – ideální zadání pro injektáží pryskyřice WEBAC®1403.

Tým pracovníků se zkušenostmi z asijské strany tunelu se přesunul o pár kilometrů na západ a injekční pryskyřicí WEBAC®1403 těsnil v třísměnném provozu všechna vlhnoucí místa. Protože podmínky v Marmaray tunelu byly velmi specifické, hodila se operativní reakce laboratoře WEBAC®. Technici pracující přímo v tunelu dostávali materiál upravený přesně tak, aby vyhovoval zjištěným podmínkám a reagoval v optimálním časovém intervalu.

Solidní výsledek

Team pracovníků WEBAC® dokázal ve spolupráci se specializovanými tureckými prováděcími firmami poskytnout řešení ušité přímo na míru. Díky kvalitním materiálům, technické podpoře a laboratornímu zázemí se podařilo provést rozsáhlé injektáže v termínech odpovídajícím požadavkům investora a přispět ke zdárnému dokončení projektu a jeho uvedení do provozu.

Fotogalerie

Schéma výstavby podmořské části tunelu, zdroj: forsal.pl

Během výstavby, zdroj: marmaray.com

Část ražená TBM, zdroj: marmaray.com

Přechod mezi kruhovým a obdélníkovým profilem tunelu

Schéma injektáže materiály WEBAC

Stanice Üsküdar během stavby

Tisknout


Zasílání novinek

Přejete si odebírat náš newsletter? Vyplňte tedy svůj e-mail a zadání potvrďte tlačítkem registrovat.

Zasílání novinek

Víte, že ...?

Marmaray tunel spojující Evropu s Asií je:

  • 13,6 km dlouhý z toho 1,4 km vede pod mořem
  • nejhlubší místo pod mořem je 60 m
  • obsahuje 4 nové stanice metra
  • náklady na výstavbu byly cca 52 miliard Kč
  • stavěl se v letech 2005-2013