30.06.2011 15:00

Umíte čistit stroje pro injektáže?

Umíte čistit stroje pro chemické injektáže?

Stává se vám při práci s injekčním čerpadlem, že musíte rozebrat a vyčistit ventily, vyměnit membránu nebo vyhodit zarostlé tlakové hadice? Chcete podobným problémům efektivně předcházet?

Dodržujte hlavní zásady

Kdykoli čistíte stoj, snažte se dodržovat následující zásady. Dosáhnete tím prodloužení životnosti injekčního zařízení a jeho částí, snížíte ekologické zatížení a ochráníte to nejcennější, své zdraví.

 • Stroj čistěte vždy před započetím injektáže, bezprostředně po jejím ukončení a kdykoli když přerušíte práci na dobu delší než je zpracovatelnost právě používané injekční hmoty. Snížíte riziko zacpání choulostivých částí injekčního zařízení.
 • Při čistění používejte pomůcky osobní ochrany, tj. ochranný oděv, rukavice a ochranné brýle. Vaše zdraví je jedinečné, neničte si jej.
 • Používejte ředidla nebo čistící látky vhodné pro konkrétní druh injekční směsi. Levnější univerzální čističe často působí degradaci především plastových a pryžových částí injekčních čerpadel – membrány, těsnění, hadice, apod.
 • Proplachujte čerpadla šetrnými čistidly, např. WEBAC® Reiniger A. Snížíte tím riziko znečištění životního prostředí. Nikdy čistidlo nevylévejte do půdy nebo kanalizace. Použité a špinavé čistící roztoky odevzdejte k likvidaci.
 • Stroje čistěte v otevřeném nebo dobře větraném prostředí, zejména používáte-li těkavá ředidla.
 • Stroj nikdy nespouštějte na prázdno, po vyčištění v něm nechte buď čistidlo, nebo konzervační olej neabsorbující vodu.

Pracujete-li s injekčními látkami WEBAC®, doporučujeme Vám pro každé čištění strojů šetrný čistič WEBAC® Reiniger A. Tento přípravek nezpůsobuje stárnutí a degradaci plastů nebo pryžových komponentů, je opakovaně použitelný a není extrémně těkavý.

Jak správně čistit injekční zařízení

Obecně můžeme říci, že běžná jednosložková čerpadla a pumpy určená k injektáži se čistí následujícím způsobem:

 • Injekční směs, se kterou pracujete, vyčerpejte téměř do dna zásobníku (případně vyndejte sací systém z nádoby s injekční hmotou).
 • Poté systém propláchněte menším množstvím čistidla a vyčerpejte jej do nádoby s odpadem.
 • Čerpadlo naplňte přibližně 1 litrem čistidla WEBAC® Reiniger A, které ve stroji nechte 5 minut cirkulovat.
 • Během čištění postupně zvyšujte tlak až na maximum.
 • Nezapomeňte vyčistit injekční pistoli nebo kohout a sestavu s manometrem.
 • Odčerpejte přebytečné množství čistidla (čistidlo průhledné barvy neobsahující zbytky zreagované pryskyřice lze použít opakovaně).
 • Nakonec otevřete injekční kohout nebo pistoli, abyste snížili tlak v hadicích.

Vyčištěné injekční zařízení uložte v suché místnosti chráněné proti mrazu. Při delší pracovní odstávce vyplňte vnitřní ústrojí konzervačním olejem WEBAC®.

Zbytky zreagované pryskyřice nacházející se na povrchu čerpadla nebo pracovních nástrojů můžete rozrušit čistidlem WEBAC® Reiniger B. Tento druh čistidla nepoužívejte k proplachování strojů.

Co dělat, je-li nejhůře

Jestliže váš stroj není funkční nebo vykazuje známky přílišného opotřebení, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vaše injekční zařízení zkontrolujeme, vyčistíme nebo opravíme. Chcete-li, dodáme vám potřebné náhradní díly.

Tisknout


Zasílání novinek

Přejete si odebírat náš newsletter? Vyplňte tedy svůj e-mail a zadání potvrďte tlačítkem registrovat.

Zasílání novinek

   


   

Víte, že ...?

WEBAC® byl založen v německém Hamburku před více jak 30 lety.