Ochrana osobních údajů

Společnost AMTEKO international, s.r.o., se sídlem Klímova 3237/1, 150 00 Praha, Česká republika, IČ 28895851 vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 151693 (dále společnost Amteko) shromažďuje údaje o každém návštěvníkovi (dále Uživateli) těchto internetových stránek. Proto bychom vás rádi informovali, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní i všeobecné údaje.

Všeobecné údaje

Společnost Amteko shromažďuje údaje o návštěvách Uživatelů na svých internetových stránkách. Tyto informace nemají povahu osobních údajů a neidentifikují osobu Uživatele. Jedná se o informace, které společnosti Amteko pomáhají rozvíjet a zlepšovat poskytované služby na základě preferencí Uživatelů. Takto shromážděná data mohou zahrnovat údaje o tom, které stránky a části webu Uživatel navštívil nebo které soubory, obrázky zobrazil a stáhnul.

V souvislosti s tím si společnost Amteko vyhrazuje právo použít nebo předat libovolný údaj potřebný k naplnění právních předpisů, při soudním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu, k ochraně integrity dat a sítí nebo splnění požadavků konkrétního Uživatele.

Uživatel je oprávněn, a to bez sdělení jakýchkoli informací společnosti Amteko, prohlížet její internetové stránky provozované na doménách www.amteko.cz, www.amteko.com a www.amteko.ru. Přístup do některých částí prezentace (dále Klientská zóny) může být podmíněn sdělením vybraných osobních údajů.

Osobní údaje

Osobní údaje a údaje o subjektu, jehož jménem jedná nebo právoplatně zastupuje, poskytuje Uživatel zcela dobrovolně. Uživatel má právo svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů kdykoli odvolat, a to písemnou formou doručenou na adresu sídla společnosti Amteko. Takové odvolání je účinné okamžikem doručení společnosti Amteko.

Dále má Uživatel v souladu s § 21 zákona č 101/2000 Sb. a pozdějších novelizací o ochraně osobních údajů právo, je opravit, zablokovat, nebo požadovat jejich likvidaci. Rovněž dle zákona číslo 40/1960 Sb. Občanský zákoník má Uživatel právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním společnosti Amteko, tedy správcem údajů, porušeno (v případě fyzických osob) jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, (v případě právnických osob) i právo na dobrou pověst či právo na ochranu jména (obchodní firmy).

Anonymní technické údaje – cookies

Cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači Uživatele. Internetové stránky společnosti Amteko, jako většina internetových stránek, používají pro usnadnění dalšího přístupu Uživatele systém dat cookies. Na základě sběru těchto anonymních dat společnost Amteko sleduje například návštěvnost svých stránek.

Nechce-li Uživatel poskytovat cookies, musí ve svém prohlížeči provést příslušné nastavení. Zablokováním všech cookies se může Uživatel vystavit problému s nefunkčností některých částí internetové prezentace společnosti Amteko.

Podrobnosti technického řešení a omezení těchto internetových stránek naleznete v Prohlášení o přístupnosti.

Zasílání novinek

Každý uživatel má svobodné právo přihlásit se k odběru novinek zadáním svého e-mailové adresy. Takto registrovaní Uživatelé mohou obdržet elektronické zprávy obsahující aktuality, produktové novinky, obchodní sdělení, apod. Nepřeje-li si Uživatel novinky dále zasílat, má právo požádat o zrušení jejich odběru.

Změna osobních údajů v klientské zóně

Uživatel registrovaný do klientské zóny má právo po kliknutí na odkaz Změna profilu aktualizovat nebo měnit své osobní údaje uvedené v osobním profilu.

Externí odkazy

Na stránkách společnosti Amteko jsou umístěny odkazy vedoucí na internetové stránky vlastněné a spravované třetími osobami, nad nimiž nemá společnost Amteko kontrolu. Navštíví-li Uživatel takovou stránku, měl by se seznámit s příslušnými pravidly ochrany osobních údajů. Za činnost třetích subjektů nenese společnost Amteko žádnou odpovědnost ani záruku.

Závěrečná ustanovení

Uživatel vyjadřuje souhlas s Ochranou osobních údajů a pravidly uvedenými v Dohodě o přístupu do klientské zóny tím, že vstoupí na kteroukoli ze stránek www.amteko.cz, www.amteko.com a www.amteko.ru či jiným způsobem užije libovolnou informaci umístěnou v rámci klientské zóny umístěné na stránkách společnosti Amteko.

Jménem společnosti AMTEKO international, s.r.o. vám děkujeme, že jste se seznámili s tím, jak pečujeme o vaše osobní údaje.

Tisknout


Zasílání novinek

Přejete si odebírat náš newsletter? Vyplňte tedy svůj e-mail a zadání potvrďte tlačítkem registrovat.

Zasílání novinek