Dohoda o přístupu do klientské zóny

Vlastníkem a provozovatelem internetové prezentace umístěné pod doménami www.amteko.cz, www.amteko.com a www.amteko.ru je společnost AMTEKO international, s.r.o. se sídlem Klímova 3237/1, 150 00 Praha, Česká republika (dále jen „společnost Amteko"), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Společnosti Amteko náleží všechna práva duševního vlastnictví , t.j. práva ochrany autorského práva jakož i práva z průmyslového vlastnictví, k veškerému obsahu, který umísťuje na stránkách www.amteko.cz, www.amteko.com a www.amteko.ru, zejména, avšak ne výlučně, co se týče textu, designu prezentace, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, technické dokumentace, výběru a způsobu uspořádání obsahu na těchto stránkách, jakož i obchodní značky.

Společnost Amteko vlastní písemný souhlas na zveřejňování především technických informací, vyobrazení, grafiky, názvů a reklamních sdělení nesoucích jméno společnosti WEBAC Chemie GmbH.

Práva a povinnosti

Práva a povinnosti společnosti Amteko a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly užití internetových stránek www.amteko.cz, www.amteko.com a www.amteko.ru (dále jen "Pravidla"). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjadřuje souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoli ze stránek www.amteko.cz, www.amteko.com a www.amteko.ru, či jakýmkoliv způsobem užije libovolnou informaci umístěnou v rámci klientské zóny společnosti Amteko.

Při používání těchto stránek nesmí Uživatel zasahovat do bezpečnosti stránek, nemůže je využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je dále povinen ctít autorská práva společnosti Amteko vztahujícím se k těmto internetovým stránkám. Internetová prezentace www.amteko.cz, www.amteko.com a www.amteko.ru slouží k osobním účelům Uživatele. Uživateli není poskytnuto právo tyto stránky zejména, avšak ne výlučně, upravovat, kopírovat, distribuovat, reprodukovat, uveřejňovat, rozšiřovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem zasahovat do autorských práv společnosti Amteko.

Společnost Amteko si vyhrazuje právo změnit znění a podmínky této dohody, rozšířit, přidat, odebrat či přerušit stránku nebo jiné služby v kterémkoliv momentě na základě jejího uvážení. Všechny změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na stránkách společnosti Amteko. S aktuálním zněním této dohody je Uživatel povinen se seznamovat individuálně.

Odpovědnost

Veškerý obsah internetových prezentací www.amteko.cz, www.amteko.com a www.amteko.ru má pouze informační charakter a společnost Amteko neposkytuje žádnou záruku za jeho bezchybnost či nepřesnost. Veškerou odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné nebo následné škody (a to i v případě když byla společnost Amteko na možný výskyt těchto škod upozorněna), ztráty nebo náklady přímo nebo nepřímo související s použitím těchto stránek Uživatelem si nese Uživatel sám. Společnost Amteko neodpovídá za žádné škody způsobené Uživateli jakýmkoliv použitým těchto internetových stránek.
 

Tisknout


Zasílání novinek

Přejete si odebírat náš newsletter? Vyplňte tedy svůj e-mail a zadání potvrďte tlačítkem registrovat.

Zasílání novinek

Víte, že ...?

epoxidovými pryskyřicemi WEBAC 4130WEBAC 4170 můžete injektovat nejen suché trhliny a spáry, ale také trhliny vlhké a obsahující stojící vodu!

S námi nemusíte čekat, až konstrukce vyschne. My máme řešení, které můžete používat v klasických stavebních podmínkách.