Historický dům, Praha Liboc

návrh sanace podlah

Zajímavým projektem v oblasti sanace vlhkosti je jeden z historických domů v pražské Liboci. Při jeho rekonstrukci jsme se svým návrhem podíleli na omezení vzlínání kapilární vlhkosti.

Návrhové úvahy

Jelikož rekonstruovaný objekt má dodnes nosné a obvodové zdivo z původní opuky, pravděpodobně kopaninské, předcházely našemu návrhu úvahy o možnostech provedení moderní vodorovné injektážní clony z extrémně nízkoviskozní polyuretanové pryskyřice WEBAC® 1401, anebo vytvoření klasického systému trvale provětrávaných podlah.

S výběrem způsobu odstranění vlhkostního namáhání přízemí nám pomohl nejen historický ráz domu, ale i existence valených kleneb a nevyužívaných komínových průduchů. Nakonec jsme se spolu s investorem rozhodli pro kompletní rekonstrukci podlah s vytvořením trvale odvětrávané mezery.

Skladba podlahy

Po odstranění původních vlhkých podlah a zásypů kleneb bylo po kontrole výškových poměrů navrženo vytvoření provětrávané vrstvy z plastových tvarovek se zámky, na níž se provedla výztužná betonová mazanina, pojistná hydroizolace a tepelně izolační vrstva s těžkou plovoucí podlahou.

Efektu trvalého odvětrání jsme dosáhli vhodným rozmístěním nasávacích otvorů - soklová oblast uliční a dvorní fasády a zaústěním větrané vrstvy do komínových průduchů. Díky rozdílu tlaku vzduchu bylo již po zabetonování roznášecí mazaniny patrné, jak dobře provětrávání funguje.

Realizace: 2009

Tisknout


Zasílání novinek

Přejete si odebírat náš newsletter? Vyplňte tedy svůj e-mail a zadání potvrďte tlačítkem registrovat.

Zasílání novinek

   

Víte, že ...?

epoxidovými pryskyřicemi WEBAC 4130WEBAC 4170 můžete injektovat nejen suché trhliny a spáry, ale také trhliny vlhké a obsahující stojící vodu!

S námi nemusíte čekat, až konstrukce vyschne. My máme řešení, které můžete používat v klasických stavebních podmínkách.