Injektáž zdiva

Těsnění stavebních konstrukcíNejvíce vlhkostních poruch stavebních konstrukcí nalezneme v přízemích a suterénech rodinných nebo bytových domů a objektů občanské vybavenosti. Zvýšená vlhkost zdiva je způsobena kapilárním vzlínáním vody z podzákladí, resp. okolního horninového prostředí.

Liniová injektáž cihelného zdivaVlhké zdi a podlahy jsou ideálním zdojem pro rozvoj zdraví nebezpečných plísní, hub a mikroorganismů, špatně tepelně izolují a jimi ohraničené prostory se stávají špatně využitelnými.

Zamezit vzlínání kapilární vlhkosti do zdiva a odstranit vlhkostní poruchy lze provedením dodatečné vodorovné injektážní clony

Vlastní injektáž zdiva nastává po vyvrtají injekčních otvorů, do kterých se osadí vhodné obturátory (pakry). Injekční látka uzavírá ve zdivu obsažené kapiláry póry, takže zamezuje dalšímu kapilárnímu vzlínání vlhkosti.

Injektáž zdiva probíhá pod tlakem, čímž je zajištěno maximální zaplnění kapilárního systému a spojitost infuzní clony ve zdivu. Námi doporučované injekční směsi WEBAC® jsou po zreagování pevné, pružné, inertní a dlouhodobě vodotěsné.

Použitím injekčních směsí WEBAC® nevnášíte do sanovaného zdiva další vlhkost.

Naše produkty pro chemickou injektáž zdiva

PUR pěnící pryskyřice

WEBAC®150

WEBAC®151

WEBAC®157

PUR pryskyřice

WEBAC®1401

WEBAC®1403

WEBAC®1404

WEBAC®1420

WEBAC®1660

Výplňové a zpevňující pryskyřice

WEBAC®2260

Hydrofobizační injekční látka

WEBAC®2100

Stroje pro injektáž zdiva

WEBAC®1-K IP
jednosložková elektrická injekční čerpadla a ruční pístové injekční pumpy

WEBAC®2-K F1
dvousložková pístová injekční pumpa

Tmely a lepidla

WEBAC® rychlocement

Injektážní pakry

Pakry pro injektáž pryskyřic

Pakry pro injektáž gelů

 

Tisknout


Zasílání novinek

Přejete si odebírat náš newsletter? Vyplňte tedy svůj e-mail a zadání potvrďte tlačítkem registrovat.

Zasílání novinek

   

10 příčin vlhnutí zdiva

 • chybějící nebo porušená hydroizolace

 • kapilární vzlínání vlhkosti z podzákladí

 • poruchy vedení vody, topení, kanalizace...

 • chybějící nebo děravé okapy a svody

 • nevhodný sklon terénu

 • ucpaná drenáž

 • změna hladiny podzemní vody

 • vznik trhlin a puklin

 • zvýšená hydroskopičnost způsobená zasolením zdiva

 • kondenzace vzdušné vlhkosti jako následk stavebně-fyzikálních defektů (nedostatečné zateplení, větrání, apod.)


  Poznámka
  Uvedené příčiny nelze odstranit pouze injektážemi. Obvykle vyžadují komplexní řešení.