Návrh sanace teras a technický dozor

návrh sanace teras

Představte si, jak po dlouhém pracovním dni sedíte na své terase, na tváři vás hřejí paprsky letního slunce zapadajícího nad Prahou a v pohodě si čtete oblíbenou knihu. O tom snilo několik spolumajitelů bytů v domě, kde terasami zatékalo tak, že se na na oknech spodních bytů tvořily krápníky a stěny pokrývaly roztodivné obrazce solí, plísní a kapek vody z nedávného deštíku.

Kompletní servis

Protože stav se zatékáním nastíněný v úvodu článku nebyl nikterak přehnaný, rozhodli jsme se v roce 2012 pomoci společenství vlastníků komplexně vyřešit jejich problém se zatékáním terasami. Našim základním cílem bylo ukončit dřívější dosavadní pokusy o lokální vysprávky, navrhnout smysluplnou opravu a technicky ji zabezpečit tak, aby ve výsledku byla plně funkční.

Abychom stanovený cíl proměnili ve skutečnost, provedli jsme tyto kroky:

  • stavebně-technický průzkum stavu teras, včetně sond do souvrství
  • vyhodnocení sond a návrh několika variant řešení
  • podrobnou projektovou dokumentaci obsahující všechny detaily provedení hydroizolace, výkaz výměr a přípravu pro výběr dodavatele
  • pomoc se zadáním pro výběrové řízení
  • pomoc s průběhem výběrového řízení a jeho vyhodnocení
  • technický dozor při provádění sanačních prací

V průběhu přípravy projektu jsme podrobně vysvětlovali technické a ekonomické výhody našeho řešení, aby všechni spolumajitelé objektu věděli, proč jsou jednotlivé kroky nezbytné a co za svou investici získávají. Během realizace jsme nejen kontrolovali kvalitu provádění. Rovněž jsme zprostředkovávali kontakt mezi zhotovitelem a objednatelem tak, aby realizace proběhla lehce, snesitelně a kvalitně.

Výsledek

Na konci celkové rekonstrukce všech teras jsme mohli uživatelům říci, že až přijdou z práce domů, mohou si klidně sednout a nemusí řešit problémy spojené se zatékáním jejich terasami.

Realizace: 2012

Tisknout


Zasílání novinek

Přejete si odebírat náš newsletter? Vyplňte tedy svůj e-mail a zadání potvrďte tlačítkem registrovat.

Zasílání novinek