Vodorovná injektážní clona

vodorovná injektážní clona, pohled na natloukací plastové pakry

V průběhu roku 2010 byla prováděna v obci Vráto nedaleko Českých Budějovic celková rekonstrukce rodinného domu, v rámci níž se naše společnost zaměřila na odstranění problémů s vlhkostí vzlínající z podzákladí až do obvodových a vnitřních nosných zdí v přízemí.

Dům, který byl postaven v první polovině minulého století, je částečně podsklepen. Vlhkostní poruchy, které majitele domu trápily především v obytných místnostech v přízemí, jsme při stavebně technickém průzkumu indikovali i v suterénu. Vlhkost zdiva v suterénu byla poměrně vysoká a ukazovala na chybějící vnější hydroizolační ochranu celého objektu.

Návrh sanačních opatření 

Jelikož po rekonstrukci bylo záměrem sklep nadále užívat pouze k občasnému skladování zeleniny a ovoce, navrhli jsme provést finančně příznivou variantu sanace vlhkostních poruch v podobě liniové injektáže nosných a obvodových stěn v úrovni přízemí.

Metodou chemické tlakové injektáže byla vytvořena dodatečné horizontální clona, která spolehlivě brání dalšímu pronikání vlhkosti ze zamokřeného zdiva v suterénu do konstrukcí v přízemí.

Realizace dodatečné clony

Do cihelného zdiva byla injektována nízkoviskozní polyuretanová pryskyřice
WEBAC® 1403, která plně uzavírá a utěsňuje i velmi malé kapiláry a póry obsažené ve zdící maltě a cihlách. Injekční směs byla aplikována přes narážecí lamelové plastové pakry průměru 12 mm a délky 85 mm. Pro injektáž bylo použito injekční membránové čerpadlo WEBAC® IP2. Díky tomu probíhalo injektování velmi rychle a navržená sanační opatření byla realizována za 2 dny.

Díky spolehlivé vodorovné cloně je dnes zdivo suché a zrekonstruované prostory umožňují kvalitní bydlení bez pohledu na abstraktní obrazce tvořené výkvěty solí a plísní, jako tomu bylo před rekonstrukcí.

Tato reference je publikována se souhlasem majitele rekonstruovaného objektu.

Fotografie z injektáže

Budoucí obývací pokoj

Obturátory osazené ve zdivu

Injektáž cihelného zdiva

Práce s injektážním čerpadlem Webac IP 2

Injektáž materiálem Webac

Detail zainjektovaných lamelových pakrů

Tisknout


Zasílání novinek

Přejete si odebírat náš newsletter? Vyplňte tedy svůj e-mail a zadání potvrďte tlačítkem registrovat.

Zasílání novinek