WEBAC 1403

Injektáž trhlin    Těsnění stavebních konstrukcí    Těsnění stavebních jam     Sanace kanalizace   

WEBAC®1403 je pomalu reagující dvousložková polyuretanová pryskyřice. Je určená pro utěsňování projevů vlhkosti nebo slabých průsaků vody v betonových a zděných konstrukcích.

Jejími přednostmi jsou nízká viskozita, pružnost a delší doba polymerizace. Těchto vlastností se využívá při injektáži přímo do konstrukce s cílem vytvoření injekční clony proti dalšímu postupu vody nebo kapilárnímu vzlínání vlhkosti.

V betonových konstrukcích lze WEBAC®1403 použít pro těsnění pracovních spár nebo trhlin.

Ve zreagovaném stavu je injekční látka schopná přenášet malé dilatační pohyby nebo pohyby vyvolané dynamickým zatížením.

  • dvousložková polyuretanová slabě pěnící injekční pryskyřice

  • mísící poměr 1:1

  • po vytvrzení trvale těsná, pružná a kompaktní

  • schválena dle Nařízení vlády ČR č.163/2002 Sb.

  • splňuje hygienické požadavky pro použití v kontaktu s pitnou vodou

Technická dokumentace

Tisknout


Zasílání novinek

Přejete si odebírat náš newsletter? Vyplňte tedy svůj e-mail a zadání potvrďte tlačítkem registrovat.

Zasílání novinek

Objekty

Kolektor B, Václavské náměstí, Praha
těsnění průsaků v pracovních spárách a trhlinách

Podzemní garáže, Praha Prosek
injektáž spár a trhlin

Bytový dům, Kladno 
liniová injektážní clona v cihelném zdivu proti vzlínající vlhkosti 

Historický činžovní dům, Kladno  
injektáže smíšeného zdiva v rámci sanace suterénu

Rodinný dům, České Budějovice
liniová injektáž cihelného zdiva proti kapilární vlhkosti