WEBAC 1420

Injektáž trhlin    Těsnění stavebních konstrukcí    Sanace kanalizace   

WEBAC®1420 je pomalu reagující dvousložková polyuretanová pryskyřice s vynikající odolností vůči chemikáliím. Je určená pro utěsňování projevů vlhkosti nebo slabých průsaků vody v betonových a zděných konstrukcích.

Hodí se pro injektáže všech objektů, kde se předpokládá vysoké chemické zatížení (např. čistírny odpadních vod, kanalizace, stoky) nebo je požadována maximální hygienická a mikrobakteriální nezávadnost (zásobníky pitné vody a další vodohospodářské objekty).

  • dvousložková polyuretanová injekční pryskyřice

  • mísící poměr 3:1 (objemově)

  • po zreagování trvale vodotěsná a objemově stálá

  • vysoce chemicky odolná

  • odolná působení biogenní kyselině sírové

  • podrobena mikrobiologickému zkoušení podle směrnice německé DVGW
    (zkouška W 270)

  • schválena dle Nařízení vlády ČR č.163/2002 Sb.

  • splňuje hygienické požadavky pro použití v kontaktu s pitnou vodou

Technická dokumentace

Tisknout


Zasílání novinek

Přejete si odebírat náš newsletter? Vyplňte tedy svůj e-mail a zadání potvrďte tlačítkem registrovat.

Zasílání novinek

   

Objekty

Čistírna odpadních vod Heřmanova Huť 
injektáž trhlin v železobetonu

Čistírna odpadních vod, Poprad
 injektáž pracovních spár v železobetonu

Bauhaus, České Budějovice
aktivace a dotěsňování sprinklerové nádrže