WEBAC 240

Plošné a rubové injektáže    Injektáž a těsnění dilatačních spár    Těsnění stavebních jam     Sanace kanalizace 

WEBAC®240 je injekční akrylátový gel určený pro vytváření nových vodotěsných clon proti působení zemní vlhkosti nebo spodní vody na konstrukce pod úrovní terénu. Plošné těsnění lze provést na rozhraní stavební konstrukce a přilehlého horninového prostředí, tzv. rubová injektáž, nebo přímo v jádře stavební konstrukce. Tímto způsobem lze efektivně obnovit hydroizolace vlhkých suterénů nebo částečně podsklepených obytných a průmyslových objektů, či zastavit průsaky v tunelech, šachtách, kolektorech nebo opěrách mostních objektů.

WEBAC®240 je charakteristický svou vysokou pružností a dobrou přilnavostí ke stavebním materiálům, což je výhodné pro sanacích dilatací nebo nestabilních spár objektů pozemního, inženýrského a tunelového stavitelství.

Při výstavbě nových tunelů se WEBAC®240 používá pro aktivaci a rychlé těsnění sektorových kontrolně injektážních hydroizolačních systémů.

  • 3-složkový polyakrylátový gel

  • reversibilní - při kontaktu s vodou bobtná

  • vysoce elastický

  • plně vodotěsný

  • řiditelná reakce

  • schválen dle Nařízení vlády ČR č.163/2002 Sb.

  • splňuje hygienické požadavky pro použití v kontaktu s pitnou vodou

Technická dokumentace

Tisknout


Zasílání novinek

Přejete si odebírat náš newsletter? Vyplňte tedy svůj e-mail a zadání potvrďte tlačítkem registrovat.

Zasílání novinek

Objekty

Rezidence velvyslanectví USA, Praha, ČR
dodatečné liniové clony proti kapilární vlhkosti vytvořené tlakovou injektáží v patách obvodových stěn 

Rodinný dům, Řitka, ČR
rubová injektáž suterénu

Bytový dům, Hamburg, DE
sanace dilatace mezi podzemními garážemi a příjezdovou rampou

Stuttgart, DE
sanace kabelového tunelu