Polyuretanové pryskyřice

Polyuretanová nízkoviskozní injekční pryskyřice WEBAC 1403

Polyuretanové injekční pryskyřice WEBAC® se vyznačují vysokou pružností a dobrou přídržností k povrchu stavebních materiálů.

Trhliny vyplněné nebo utěsněné PUR pryskyřicemi WEBAC® zůstávají trvale těsné, i když jsou vystaveny dilatačním pohybům, dotvarování vyvolanému objemovými změnami nebo působení dynamického zatížení.

Ve zdivu vytvoříte pomocí PUR pryskyřic dodatečné chemické clony proti vzlínající vlhkosti. Při injektáži zdiva se využívá jejich nízké viskozity, ideální reakční doby, inertnosti vůči solím a trvalé vodotěsnosti.

Pro zvýšení stability a pevnosti cihelného zdiva jsou vyvinuty injektážní PUR pryskyřice WEBAC®1610 a WEBAC®1660, pro něž je typická optimální pevnost a nízká viskozita.

Tisknout


Zasílání novinek

Přejete si odebírat náš newsletter? Vyplňte tedy svůj e-mail a zadání potvrďte tlačítkem registrovat.

Zasílání novinek