pondělí 17.06.24
АМТЕКО
 
Webac GmbH
     
   
   
 
  Aktuality
  O společnosti
  Oblast použití produkce WEBAC
  Nabídka služeb
  Nabídka materiálů a výrobků WEBAC
  Nabídka výrobků KEMPER-SYSTEM
  Naši partneři
  Kontakty
   
  Speciální informace
  Symboly uváděné na obalech
  Dokumenty ke stažení
  Vybrané převody jednotek
   
?
  Věděli jste, že ...
   

... naše společnosti nabízí všem zákazníkům kromě injektážních látek i široký sortiment injektážních pakrů?

    
   Připravili jsme pro vás stručný výběr našimi zákazníky nejvíce používaných injektážních pakrů.

  Věříme, že se naše pakry stanou dobrými pomocníky při vašich injektážích.

   
   
 
Oblast použití produkce WEBAC ®      
       
Utěsňování a sanace trhlin      
 • uzavírání vodonosných, vlhkých nebo suchých trhlin
 • těsnění vodonosných nebo vlhkých trhlin
 • vyplňování všech typů trhlin
 • přemostění dynamicky namáhaných trhlin (velmi často u konstrukcí dopravních objektů, jako například mostní pilíře, apod.)

Nejčastěji používané materiály:

 • epoxidová pryskyřice WEBAC® 4110
 • epoxidová pryskyřice WEBAC® 4120
 • epoxidová pryskyřice WEBAC® 4170
 • polyuretanová pěna WEBAC® 150
 • polyuretanová pěna WEBAC® 157
 • epoxidový tmel WEBAC® 4525
   
Webac - sanace trhlin
       
Těsnění stavebních konstrukcí      
 • dodatečné liniové těsnění (horizontální i vertikální) stavebních konstrukcí zamezující kapilární transport vlhkosti
 • plošné těsnění kapilár v konstrukcích
 • těsnění lokálních průsaků tlakové vody či vlhkosti
 • vyplňování a těsnění dutin ve stavebních konstrukcích

Nejčastěji používané materiály:

 • polyuretanová pryskyřice WEBAC® 1403
 • polyuretanová pryskyřice WEBAC® 1405
 • polyuretanová pryskyřice WEBAC® 1420
 • polyuretanová pěna WEBAC® 150
 • polyuretanová pěna WEBAC® 157
 • polyakrylátový gel WEBAC® 240
   
Webac - tesneni stavebnich konstrukci

       
Plošné utěsňování podzemních konstrukcí      
 • provedení chemické hydroizolační clony mezi obvodovou konstrukcí objektu a zeminou (stěna - zemina, základová deska nebo podlaha - zemina)
 • injektování tzv. aktivních hydroizolačních systémů spodních staveb (zaplnění prostoru mezi dvěmi vrstvami povlakových hydroizolací)
 • injektování tzv. pasivních hydroizolačních systémů spodních staveb (zaplnění prostoru mezi konstrukcí obvodové stěny a vrstvou povlakové hydroizolace)

Nejčastěji používané materiály:

 • polyakrylátový gel WEBAC® 240
 • polyuretanová pryskyřice WEBAC® 1403
 • polyuretanová pryskyřice WEBAC® 1420
   
Webac - plosne utesnovani podzemnich konstrukci
       
Těsnění spár mezi jednotlivými částmi stavebních konstrukcí      
 • Těsnění nově prováděných pracovních, objemových a montážních spár betonových, železobetonových a prefabrikovanách konstrukcí pomocí bentonitových nebo pryžových pásků
 • Systém injektážních hadic vkládaných do pracovních, montážních a dilatačních spár nově prováděných monolitických železobetonových konstrukcích
 • Sanace protékajících spar stavebních konstrukcí

Nejčastěji používané materiály:

 • speciální injektážní hadičky a příslušenství WEBAC®
 • bentonitové rozpínavé pásky WEBAC® s povrchovou ochranou proti zreagovaní dešťovou nebo záměsovou vodou
 • pryžové těsnící pásky WEBAC®
 • polyuretanová pryskyřice WEBAC® 1403
 • polyuretanová pryskyřice WEBAC® 1405
   
Webac - tesneni spar stavebnich dilu

       
Těsnění stavebních jam      
 • utěsňování pracovních, montážních spár, trhlin a poruch vzniklých dynamickým namáháním a hydrostatickým tlakem v konstrukcích stavebních jam a jímek zajišťovaných podzemními nebo pilotovými stěnami, štětovnicemi a jinými svislými konstrukcemi
 • tamponáž průsaků a vývěrů tlakové vody

Nejčastěji používané materiály:

 • polyuretanová pryskyřice WEBAC® 150
 • polyuretanová pryskyřice WEBAC® 157
   
Webac - tesneni stavebnich jam
       
Těsnění a sanace vodohospodářských komunikací a objektů      
 • Těsnění objemových, montážních a pracovních spár, sanace trhlin a poruch vodohospodářských staveb, trubních a stokových sítí, nádrží a zařízení, dopravních tunelů a štol.

Nejčastěji používané materiály:

 • polyuretanová pryskyřice WEBAC® 1403
 • polyakrylátový gel WEBAC® 240
 • polyuretanová pěna WEBAC® 151
 • polyuretanová pěna WEBAC® 157
 • epoxidový primerní nátěr WEBAC® 4270T
 • epoxidový tmel tuhnoucí ve vlhku i pod vodou WEBAC® 4525
   
Webac - sanace vodohospodarskych komunikaci a objektu
       
Povrchová ochrana konstrukcí      
 • Hydroizolační stěrkové materiály na bázi asfalto-minerálních směsí používané k ochraně konstrukcí pod zemí při zatížení zemní vlhkostí
 • Ochrana (hydrofobizace) fasád a jejich částí se složitou geometrií
 • Průmyslové vysokopevnostní podlahy splňující protiskluzové i estetické požadavky
 • Hydroizolační nátěry na bázi epoxidu používané především v chemicky namáhaném prostředí

Nejčastěji používané materiály:

 • epoxidový primerní nátěr WEBAC® 4270T nebo WEBAC® 4270
 • epoxidový nátěr WEBAC® 4430
 • epoxidový nátěr WEBAC® 4480
 • asfalto-minerální stěrka WEBAC® 5620
   
Webac - povrchova ochrana konstrukci
       
Stabilizace podloží      
 • Zpevňování, vyplňování a stabilizace horninového prostředí, podloží a stavebních konstrukcí

Nejčastěji používané materiály:

 • polyuretanová pěnící pryskyřice WEBAC® PURstop
 • polyuretanová pryskyřice WEBAC® PURseal
 • silikátová pryskyřice WEBAC® Silcompact
 • silikátová pryskyřice WEBAC® Silfill
 • speciální polyuretanová pěna WEBAC® 2260
 • silikátová směs WEBAC® 2222
 • polyuretanová pěnící pryskyřice WEBAC® 150
   
Webac - stabilizace podlozi
       
Rozrušování konstrukcí - WEBAC® divicret      
 • Nevýbušné trhaviny pro řízené destrukce zděných a železobetonových konstrukcí, hornin a skalních masivů v mimořádně obtížných prostorových podmínkách (převislé, přečnívající a podstropní polohy)
   
Webac - nevybusne trhaviny
       
Ostatní produkce      
 • čistidla a urychlovače pro injektážní látky
 • injektážní pakry a příslušenství
 • injektážní čerpadla
     
       
       
         
           
 
 
    © 2006 - 2024 by Amteko ®
       
           
     
Registrační číslo EKOKOM | EK-F06090135