středa 22.05.24
АМТЕКО
 
Webac GmbH
     
   
   
 
 
Nabídka materiálů a výrobků > Injektážní směsi a příslušenství      
Polyuretanové pryskyřice WEBAC®      
       
WEBAC® 1401     WEBAC PUR materialy

WEBAC® 1401 se používá k vytvoření dodatečné horizontální clony proti vzlínající vlhkosti v kamenném, cihelném nebo smíšeném zdivu. V konstrukci PUR pryskyřice zamezuje dalšímu vzlínání vlhkosti díky maximálnímu vyplnění systému kapilár a pórů maltovin i zdících prvků.

   
Katalogový list: WEBAC® 1401
 
     
WEBAC® 1403    

WEBAC® 1403 se používá k uzavírání, utěsňování a pružnému vyplňování suchých i vlhkých trhlin s omezenou roztažností nebo trhlin, jimiž prosakuje voda. Rovněž je vhodný pro vytvoření vodorovných nebo vertikálních clon proti zemní vlhkosti v cihelném či smíšeném zdivu a jeho prasklinách nebo ve zdivu kamenném.

V betonových konstrukcích nachází své uplatnění při sanaci pracovních spár, ať už pomocí systému injektážních hadic nebo klasickými injektážními metodami.

   
Katalogový list: WEBAC® 1403
 
     
WEBAC® 1405    

WEBAC® 1405 se používá k uzavírání, utěsňování a pružnému vyplňování suchých, vlhkých i vodonosných (při vodě netlakové i tlakové) trhlin s omezenou roztažností.

WEBAC® 1405 je taktéž vhodný k vyplňování a utěsňování dutin v betonu, cihelných nebo kamenných konstrukcích objektů pozemního, dopravního nebo inženýrského stavitelství, jako jsou mosty, tunely, kolektory, šachty, ale i podzemní části obytných budov.testovan podle MPA BS

WEBAC® 1405 byl schválen německým spolkovým úřadem pro stavbu silnic a dálnic k použití podle direktivy ZTV-ING, část 3, odstavec 5 (RISS) a je uveden na seznamu materiálů BASt-Liste. Materiál úspěšně prošel certifikačním procesem CE.

CE certifikatWEBAC® 1405 může být použit i při styku s pitnou vodou a taktéž se hodí k injektování pomocí systému injektážních hadic.

   
Katalogový list: WEBAC® 1405
 
     
WEBAC® 1420    
Příslušenství
WEBAC® 1420 se používá k uzavírání, utěsňování a pružnému vyplňování suchých i vlhkých trhlin s omezenou roztažností v konstrukcích, kde jsou zvýšené hygienické a mikrobiologické požadavky.

Může být použit v konstrukcích přicházejících do styku s pitnou vodou. Materiál byl testován a schválen v souladu německými předpisy ZTV-ING a mikro-bakteriologickou normou W270 zákona DVGW.

   
Katalogový list: WEBAC® 1420
 
     
WEBAC® 1610      
WEBAC® 1610 je nízkoviskozní dvousložková PUR injektážní pryskyřice, která má výslednou pevnost v tlaku a tahu za ohybu obdobnou pevnosti cihelného, smíšeného nebo kamenného zdiva.

WEBAC® 1610 je vhodný pro zpevňování a zesilování zděných stavebních konstrukcí a prvků, zejména při rekonstrukcích starých a historických objektů. Díky svým fyzikálně-mechanickým vlastnostem se výborně hodí pro sanaci narušených vyzdívek hrázděných domů.
     
Katalogový list: WEBAC® 1610
 
     
V jakých případech se používají injektážní látky WEBAC®, se můžete dozvědět na stránce Oblast použití produkce WEBAC.      
       
Podrobnější informace nejen o materiálech, ale i jejich použití v konkrétních případech sanací, můžete získat kontaktováním našich pracovníků.      
         
           
 
 
    © 2006 - 2024 by Amteko ®
       
           
     
Registrační číslo EKOKOM | EK-F06090135