čtvrtek 18.07.24
АМТЕКО
 
Webac GmbH
     
   
   
 
 
Nabídka materiálů a výrobků > Injektážní směsi a příslušenství      
Polyuretanové pěnové pryskyřice WEBAC®      
       
WEBAC® 150    

WEBAC® 150 se používá k rychlému, dočasnému uzavírání, utěsňování a vyplňování trhlin, dutin a netěsností v betonu, ve zdivu a v přírodním kameni, jimiž prosakuje voda pod tlakem. Materiál je vhodné používat jak v pozemním stavitelství, tak při sanacích inženýrských staveb, jako jsou tunely, kolektory, štoly, kanalizační šachty, vodohospodářské nádrže, apod.

testovan podle MPA BSPo zreagování se objem injektážní pěny WEBAC® 150 zvětší až 40-ti násobně.

WEBAC® 150 je mimo jiné schválen k použití podle německé normy ZTV-ING, část 3, paragraf 5 (RISS).

   
Katalogový list: WEBAC® 150
 
     
WEBAC® 151    

WEBAC® 151 se používá k rychlému uzavírání, utěsňování a vyplňování trhlin, dutin a netěsností v betonu, ve zdivu a v přírodním kameni, jimiž prosakuje voda pod tlakem. Materiál je vhodné používat jak v pozemním stavitelství, tak při sanacích inženýrských staveb, jako jsou tunely, kolektory, štoly, kanalizační šachty, vodohospodářské nádrže, apod. Může být nasazen při injektáži hornin a zemin.

Předností WEBAC® 151 je možnost individuálního míchání jednotlivých složek, čímž lze upravit dobu reakce a sílu expanze v závislosti na konkrétních podmínkách na staveništi.

Po zreagování se objem injektážní pěny WEBAC® 151 zvětší až 35-ti násobně.

   
Katalogový list: WEBAC® 151
   
       
WEBAC® 157     Příslušenství

WEBAC® 157 se používá k rychlému uzavírání, utěsňování a vyplňování trhlin, dutin a netěsností v betonu, ve zdivu a v přírodním kameni, jimiž prosakuje voda pod tlakem. Kromě toho se používá k utěsňování vodních nádrží, kanalizace, šachet a jiných vodohospodářských staveb.

Mimo až 15-ti násobného zvětšení svého objemu, vyniká WEBAC® 157 elastičností do 15% svého objemu. Tato vlastnost je výhodou při sanacích netěsných dilatačních spár v konstrukcích pozemních a inženýrských staveb.

   

Injektážní pumpy
Pakry
Čistící prostředky

Katalogový list: WEBAC® 157
 
     
V jakých případech se používají injektážní látky WEBAC®, se můžete dozvědět na stránce Oblast použití produkce WEBAC.      
       
Podrobnější informace nejen o materiálech, ale i jejich použití v konkrétních případech sanací, můžete získat kontaktováním našich pracovníků.      
         
           
 
 
    © 2006 - 2024 by Amteko ®
       
           
     
Registrační číslo EKOKOM | EK-F06090135